Open ilmasto-opas on aineopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Oppiainekohtaisen materiaalin lisäksi oppaaseen on koottu tiiviit vinkit monialaiseen oppimiseen ja alakoulun ilmastokasvatukseen, sekä yleistietopaketit ilmastonmuutoksesta ja ilmastokasvatuksesta. Lue lisää oppaan taustoista täältä.


Mikä ilmastonmuutos?

Mikä ilmastokasvatus?

Monialainen oppiminen

Biologia

Elämänkatsomustieto

Filosofia

Fysiikka

Historia

Kielet

Kemia

Kotitalous

Kuvataide

Liikunta

Maantiede

Matematiikka

Musiikki

Oppilaanohjaus

Psykologia

Tekninen työ

Tekstiilityö

Terveystieto

Uskonnot

Yhteiskuntaoppi

Äidinkieli ja kirjallisuus

Alakoulu

Blogi


Miksi opas on tehty?

Idea oppaan toteutuksesta syntyi havainnosta ja tutkimustuloksista, joiden mukaan opettajien ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot ja taidot ovat usein puutteellisia. Vaikka ilmastonmuutos on hyvin monitieteinen ilmiö ja siihen liittyvät aiheet kytkeytyvät luontevasti jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen oppisisältöihin, kokevat monien aineiden opettajat, että aihe ei kuulu heille. Myös kaupallisissa oppimateriaaleissa aiheen käsittely on usein puutteellista. Uudet opetussuunnitelmat kuitenkin velvoittavat opettajat käsittelemään aihetta koulussa laajasti, joten materiaalille on todellinen tarve.

Kuka materiaalia voi käyttää?

Oppaan tekstit ja tehtävät ovat opettajien, ympäristökasvattajien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden käytössä avoimesti ja ilmaiseksi CC BY-NC -lisenssin mukaisesti. Oppaan tekstimateriaalia saa siis hyödyntää epäkaupallisesti, sekä muokata haluamallaan tavalla, kunhan mainitsee lähteen.

Oppaan kuvat ovat kuvapalvelu Flickristä. Ne ovat Creative Commons -lisensoituja kuvia ja siten sellaisenaan opettajien käytössä ilmaiseksi. Tarkistathan kuitenkin muokkausoikeudet ja kaupallisen käytön oikeudet jokaisen kuvan kohdalta erikseen. Huomaa myös, että oppaan päivityksen yhteydessä kesällä 2019 oppaaseen lisättiin joitakin kuvia, jotka eivät löydy Flickr-palvelusta.

Miten opasta kannattaa käyttää?

Opas on suunniteltu siten, että aineopettaja löytää siitä mahdollisimman helposti juuri oman oppiaineensa näkökulmasta olennaisimmat ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Lisäksi oppaasta löytyy vinkkejä monialaiseen ilmasto-oppimiseen, sekä ilmastokasvatukseen alakoulussa.

Kokonaiskuvan saamiseksi on suositeltavaa lukea heti alkuun ilmastokasvatuksen perusteista, sekä Mikä ilmastostonmuutos? -teksti, jossa on selitetty ilmiön eri puolia tiiviissä muodossa. Lisäksi kannattaa ainakin vilkuilla myös oman oppiaineen näkökulmasta läheisten muiden oppiaineiden tekstejä, sekä joidenkin hyvin erilaisten aineiden tekstejä. Esimerkiksi kemian opettajan kannattaa lukaista läpi myös fysiikan ja biologian tekstit, sekä vilkuilla yhteiskuntaopin ja musiikin materiaaleja.

Kuka oppaan on toteuttanut?

Oppaan on toteuttanut ympäristökasvattaja Pinja Sipari Maj ja Tor Nesslingin säätiön apurahalla. Pinja kehitti hankkeen idean, hallinnoi sitä, sekä tuotti pääosan oppaan teksteistä ja keräsi tehtävät ja kuvituksen. Sisältöjen ideointiin ja kommentointiin osallistui hankkeen aikana yli sata suomalaista ilmasto- ja kasvatusalan toimijaa opettajista tutkijoihin ja kansalaistoimijoihin. Osallistuminen oli mahdollista hankkeen puitteissa järjestetyissä avoimissa työpajoissa, sekä sähköisesti lähes koko hankkeen ajan.

Milloin opas on tehty?

Materiaali on koottu alkuvuoden 2016 aikana ja se julkaistiin elokuussa 2016. Materiaalia pyritään mahdollisuuksien mukaan ja vapaaehtoisvoimin päivittämään toisinaan.

Kesällä 2019 oppaaseen tehtiin hiukan suurempi päivitys Opetushallituksen tuella. Tuolloin oppaaseen lisättiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmaa sekä ilmastoahdistukseen liittyvää tietoa. Lähes kaikkien oppiaineiden sivuille tehtiin joitakin lisäyksiä tai päivityksiä kyseiselle oppiaineelle ominaisista näkökulmista. Eniten päivityksiä tehtiin biologian, terveystiedon, psykologian, äidinkielen ja kirjallisuuden, elämänkatsomustiedon, kuvataiteen ja yhteiskuntaopin sivuille.

Oppaan voi myös tulostaa

Materiaali on koottu myös pdf-versioksi, jonka voi tarvittaessa tulostaa vaikkapa opettajanhuoneen pöydälle selailtavaksi. Nettiversio suorine linkkeineen on kuitenkin useimmissa tilanteissa paperiversiota toimivampi ja on hyvä huomata, että pdf-versioon ei ole tehty päivityksiä syksyn 2016 jälkeen. Jos haluat mainostaa opasta koulussasi tai muissa sopivissa paikoissa, voit koko oppaan sijaan tulostaa myös sivuston A4-kokoisen mainosjulisteen.

Lataa tulostettava pdf-versio

Lataa tulostettava mainosjuliste

Kiitokset

Materiaalin toteutukseen osallistui yli sata ilmasto- ja kasvatusalan toimijaa, joille kaikille kuuluu valtavan suuri yhteiskiitos! Lisäksi erityiskiitoksen tuesta ja/tai aktiivisesta osallistumisesta ansaitsevat ainakin seuraavat henkilöt ja toimijat:
Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Ilmari -hankkeen ohjausryhmä, Malva Green ja Luonto-Liitto, Maija Vuorjoki, Riitta Savikko, Laura Riuttanen, Mira Hulkkonen, Eero Hytönen, Jenni Minkkinen, Essi Aarnio-Linnanvuori, Hannele Cantell, Maria Kämäri ja Kirmo Kivelä.

Yhteystiedot

Voit olla Pinjaan yhteydessä kaikissa kysymyksissä, kehitysideoissa ja yhteistyötarjouksissa:
pinja.sipari(at)gmail.com, puh. 050 461 76 78

Open ilmasto-opas puhuu ilmastonmuutoksesta sinun oppiaineesi näkökulmasta tukien koulun ilmastokasvatustyötä monipuolisesti.