Monialaista ilmasto-oppimista

Ilmastonmuutos on monitieteinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi on tehtävä monialaista yhteistyötä ja kartutettava monipuolisesti erilaisia tietoja ja taitoja. Kaikilla koulussa opetettavilla oppiaineilla on annettavaa ilmastoratkaisujen etsimiseen. Mukaan tarvitaan eri tieteenalojen ohella kaikki niin nykyiset ja tulevat aikuiset kuin nykyiset ja tulevat nuoretkin. Aktiivisen kansalaisuuden tietoja ja taitoja opitaan tekemällä ja kokemalla ja ilmastonmuutos on tähän tehtävään erinomainen toimintaympäristö.

Open ilmasto-opas on keskittynyt tarjoamaan materiaaleja yksittäisten oppiaineiden opetukseen, mutta kokonaisuus tarjoaa hyvät lähtökohdat myös monipuoliseen ja monialaiseen ilmastokasvatusyhteistyöhön eri oppiaineiden välillä. Seuraavassa on esitetty joitakin mahdollisia ideoita monialaiseen ilmasto-oppimiseen ja ne toivottavasti inspiroivat kehittämään myös erilaisia muita kokonaisuuksia. Inspriroivia hetkiä monialaisen ilmastokasvatuksen parissa!

Wild Center
Wild Center

Kaikilla koulussa opetettavilla oppiaineilla on annettavaa ilmastoratkaisujen etsimiseen.

Idea 1: Ilmastokansalaisen passi

“Ilmastokansalaisen passi” on idea ilmastonmuutosta käsitteleväksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi yläkouluun. Oppimiskokonaisuus voidaan suunnata koulun tarpeisiin parhaiten sopivalle luokka-asteelle (7-9 lk.). Kaikki koulut ovat tervetulleita vapaasti  hyödyntämään ja muokkaamaan ideaa omaan käyttöönsä.

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat työskentelevät ilmastonmuutos-aiheen parissa eri oppiaineiden tunneilla keräten leimoja “Ilmastokansalaisen passiin”. Tavoitteena on, että oppilas pääsee pohtimaan aihetta ja oppimaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen tarvittavia taitoja monipuolisesti eri näkökulmista ja eri aikuisten ohjauksessa. Koulu voi suunnitella leimojen sisällön omista tarpeistaan ja resursseistaan käsin. 20 tuntia kestävä oppimiskokonaisuus voidaan jakaa esim. neljän eri oppiaineen kesken siten, että kussakin oppiaineessa aihetta käsitellään 5 oppitunnin ajan.

Samaa sabluunaa käyttäen on helppoa suunnitella myös koko koulun ilmastoaiheinen teemaviikko tai -päivä.

Seuraavassa on listattu ideoita passiin kerättävistä leimoista, sekä ajatuksia siitä minkä oppiaineiden tunneilla leima voidaan esimerkiksi suorittaa:

 1. VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ -leima (äidinkieli/ kuvataide) – Ilmastoviestinnän erilaisia tapoja
 2. ARJEN ILMASTORATKAISUT -leima (kotitalous/ maantieto/ liikunta) – Miten voin vaikuttaa omassa arjessani ja kuluttajavalinnoilla?
 3. ILMASTONMUUTOKSEN LUOVAT RATKAISUT -leima (kuvataide/ musiikki/ tekstiilityö/ äidinkieli (kirjoittaminen/draama) – Innovatiivisia ilmastoviestinnän, -tekniikan yms. ratkaisuja
 4. LUONNONTIEDE -leima (biologia/ fysiikka/ kemia/ matematiikka) – ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet ja ratkaisujen sovelluksia
 5. YHTEISKUNTAOPPI -leima (yhteiskuntaoppi/ historia) – Miten tähän päädyttiin? / Yhteiskunnallisella vaikuttamisella ilmastonmuutosta ratkaisemassa
 6. ILMASTO-OIKEUDENMUKAISUUS -leima (uskonnot/ et/ filosofia) – Ilmastonmuutoksen eettiset ja moraaliset ulottuvuudet
 7. CLIMATE CHANGE/ KLIMATFÖRÄNDRINGEN -kielileima (valittu kieli) – kulttuurien välisellä kommunikaatiolla ilmastonmuutosta ratkaisemassa
 8. ILMASTO JA TERVEYS -leima (terveystieto, kotitalous, liikunta) – ilmastoratkaisuilla voi vaikuttaa positiivisesti myös omaan terveyteen
 9. ILMASTONMUUTOS JA TEKNIIKKA (tekninen työ/ fysiikka/ kemia) – dynamopyörät, itse tehdyt aurinkopaneelit ja muut pelle peloton-jutut
 10. MAAILMAN KANSALAISET (maantieto/ äidinkieli/ uskonnot) – ilmastonmuutos eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten näkökulmasta
 11.  MEIDÄN OMA ILMASTOPROJEKTI -leima (kaikki oppiaineet) – Oppilaat toteuttavat oman ilmastoprojektin koulussa
 12.  ILMASTONMUUTOS JA TYÖELÄMÄ -leima (oppilaan ohjaus + muut oppiaineet) – Haastatellaan eri ammattialojen edustajia aiheesta

Idea 2: Ilmastodieetin tarvetta?

Lähes kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutuksia ympäristöön. Olosuhteista ja elämänvalinnoistamme riippuu se, kuinka suuri tuo vaikutus on. Hiilijalanjälkilaskurin avulla voidaan saada suuntaa antavasti selville yksittäisen ihmisen tai perheen elämäntapojen aiheuttama ilmastokuorma. Tässä ilmastonmuutokseen liittyvässä oppimiskokonaisuudessa mennään perusasioiden äärelle. Mistä ja miten sähkö tulee töpseliin? Millainen on syömäni ruoan elinkaari? Minkälaisia vaikutuksia liikkumistavoillani on hiilijalanjälkeeni?

Opintojakso aloitetaan siten, että jokainen oppilas (ja opettaja!!!) laskee Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti-laskurin avulla oman hiilijalanjälkensä. Osaan kohdista oppilaat luultavasti tarvitsevat myös huoltajiensa apua, joten tehtävä voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan myös kotitehtävänä. https://ilmastodieetti.fi/Ilmastolaskuri.html

(HUOM! Jos laskuri ei meinaa aueta, on sinun ensin hyväksyttävä Flashin toiminta).

Koulussa laskurin aihepiirejä syvennetään ja laajennetaan ja samalla tulee käsitellyksi monia edelläkin mainittuja arkielämän perusasioita. Jokaisella oppiaineella on tässä tehtävässä annettavaa esimerkiksi seuraavanlaisen hahmotelman mukaisesti.

Mikä on hiilijalanjälki? Mihin hiilijalanjälkeni vaikuttaa, eli mitä seurauksia ilmastonmuutoksella on? (maantieto/ biologia/ uskonnot/ et)

Miten jalanjälkilaskuri toimii? (matematiikka) ks. lisätietoja täältä: http://ilmastodieetti.fi/pdf/Ilmastodieetti_dokumentaatio_2016-05-31.pdf

Mistä ja miten saamme sähköä ja lämpöä ja miten ne päätyvät töpseleihimme ja pattereihimme? Mikä on sähkösopimus ja miten se tehdään? (fysiikka/ maantieto/ kotitalous)

Rakentamisen ja rakennusten ilmasto- ja ympäristövaikutukset (tekninen työ)

Miksi moottoriajoneuvoista syntyy päästöjä eri määriä? (fysiikka)

Miten liikkumiseni voisi olla ilmastoystävällisempää? (fysiikka/ kemia/ liikunta)

Millainen on syömäni ruoan elinkaari ja sen ilmastovaikutukset? Mitä voin tehdä pienentääkseni vaikutuksia? (kotitalous/ maantieto) . Open ilmasto-oppaan artikkeleiden lisäksi aiheesta löytyy lisätietoa täältä: http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

Millainen on hankkimieni/omistamieni kulutustavaroiden elinkaari ja sen ilmastovaikutukset, sekä niiden käytön ilmastovaikutukset? Entä käyttämieni palveluiden? Millä keinoin voin pienentää vaikutuksia? (mm. käsityöt/ kotitalous)

Miten hiilijalanjälkemme liittyy terveyteemme? (terveystieto/ psykologia/ kotitalous/ liikunta)

Miksi oman toiminnan muuttaminen ilmastonmuutoksen takia voi tuntua haastavalta? (psykologia)

Millainen on ekologinen kädenjälkesi ja mitä voit tehdä sen kasvattamiseksi? (kaikki oppiaineet) Lisätietoa aiheesta löydät Open ilmasto-oppaan kuvataiteen artikkelista.

Miten ja miksi suomalaisten kulutustottumukset ovat muuttuneet vuosikymmenien kuluessa? Millaisia suomalaisten kulutustottumukset ovat suhteessa muiden maiden kansalaisten tottumuksiin? (historia/ maantieto)

Miksi pelkästään ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää pelkillä yksilöiden kulutusvalinnoilla? (yhteiskuntaoppi)

Miltä tuntuu? (kaikki oppiaineet) Ilmastonmuutos aihepiirinä ja oman toiminnan ilmastovaikutusten käsittely voivat laukaista monenlaisia hankaliakin tunteita, kuten pelkoa tai ahdistusta. Mietitään hyviä keinoja purkaa negatiivista tunnelatausta ja kääntää ahdistus innostukseksi toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Idea 3: Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa

Tausta-aineisto ja hahmotelma ilmiökokonaisuudesta tämän aihepiirin parista löytyy täältä: http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

Aineisto on suunniteltu toteutettavaksi koulupuutarhatoiminnan yhteydessä, mutta sitä voidaan hyvin käyttää vaikkei koulussa olisikaan omaa puutarhaa. Oppimiskokonaisuuden sisältöjä voidaan tällöin konkretisoida esimerkiksi maatilavierailun avulla tai vierailemalla läheisellä kaupunkiviljelmällä.