FAKTAT KUNTOON ILMASTOSTA-testi

Ilmastofakta -testi sisältää 7 kysymystä ilmastonmuutoksen perusteista.

HUOM! Suluissa jokaisen kysymyksen jälkeen kerrotaan kysymyksen oikeiden vastausten määrä .

1. Mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan? (1 )
a) Maapallon jokaisen kolkan lämpenemistä
b) Kasvihuoneilmiön voimistumista
c) Kiinalaisten salaliittoteoriaa

2. Mitkä kolme kaasua ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttajia? (3)
a) Metaani
b) Hiilidioksidi
c) Otsoni
d) Dityppioksidi
e) Vety

3. Ilmasto on muuttunut aina. Miten nykyinen ilmastonmuutos poikkeaa aiemmista? (2)
a) Se ei juuri eroa aiemmista.
b) Auringon toiminnan aktiivisuuden muutos aiheuttaa nyt ilmastonmuutoksen.
c) Sen pääsyynä on yhden eliölajin toiminta.
d) Se on poikkeuksellisen nopeaa.

4. Mitkä neljä asiaa voimistavat ilmastonmuutosta eniten? (4)
a) Muovi
b) Asuminen
c) Liikkuminen
d) Ruoka
e) Kuluttaminen
f)Jätteet

5. Mitkä ovat yksittäisen ihmisen tehokkaimmat keinot torjua ilmastonmuutosta (5 )?
a) Vaihda sähkösopimus vihreään sähköön
b) Kierrätä tehokkaasti
c) Korvaa osa liha-aterioista kasviksilla
d) Suosi kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
e) Vaikuta yhteiskunnassa
f) Välttele muovia
g) Kuluta vähemmän

6. Jotkut ympäristöongelmat liittyvät toisiinsa selvästi, toiset taas eivät juuri lainkaan. Mitkä seuraavista ympäristöongelmista liittyvät selvästi ilmastonmuutokseen? (2)
a) Kemikalisaatio
b) Merten muoviroska
c) Merten happamoituminen
d) Otsonikato
e) Luonnon monimuotoisuuden väheneminen

7. Mitä tarkoitetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisella? (1)

a) Termi tarkoittaa sitä, että ihmiskunta hyväksyy ilmastonmuutoksen olemassaolon ja sopeutuu ajatukseen muuttuvasta ilmastosta.

b) Termi tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää luonnonjärjestelmien ja yhdyskuntien haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille, koska ilmastonmuutoksen seurauksia ja vaikutuksia ei voida enää kokonaan estää.

c) Termi tarkoittaa eri eläin- ja kasvilajien fysiologisia muutoksia, jotka tapahtuvat niissä ilmastonmuutoksen myötä.

Oikeat vastaukset: 1 b); 2 a), b), d); 3 c), d) ; 4 b)-e) ; 5 a), c), d), e), g);
6 c), e) ; 7b)

Yksi kommentti artikkeliin ”FAKTAT KUNTOON ILMASTOSTA-testi”

Kommentointi on suljettu.