Ota käyttöösi Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen tehtävät ja taustamateriaalit

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeessa kehitettiin lukuvuoden 2018-2019 aikana paljon ilmastokasvatukseen sopivaa tehtävää ja pohdittavaa, sekä materiaaleja näiden tueksi. Materiaaleja voi hyödyntää eri oppiaineissa. Materiaalit on suunnattu pääosin yläkouluun ja lukioon, mutta soveltuvin osin niitä voi hyödyntää myös isompien alakoulun oppilaiden kanssa. Seuraavassa tehtävät on esitelty siten, että myös ne, jotka eivät päässeet opekoulutuksiimme mukaan, voivat saada harjoituksista kaiken hyödyn irti.

1. FAKTAT KUNTOON -testi

Onko ilmastonmuutoksen perusteiden tietämyksesi hanskassa jo velhon lailla, vai oletko ilmastotavis tai vielä noviisi? Tee testi ja tiedät vastauksen!

Testin voit tulostaa täältä kaksipuolisena A4-tulosteena. Ilmastofakta -testi sisältää 8 kysymystä ilmastonmuutoksen perusteista. Halutessasi voit tehdä kysymyksiin muutoksia, sillä materiaali on word-formaatissa.

 

2. ILMASTOTERVEISIÄ ETELÄSTÄ: ERIKOISLÄHETYS -video

Noin kolmen minuutin mittaisella animaatiovideolla kuvataan ilmastojournalismin haasteita ja taustoja. Video toimii hyvänä johdantona esimerkiksi seuraavaa Ilmastonmuutos uutisena -tehtävää varten.

 

3. ILMASTONMUUTOS UUTISENA -tehtävä

Hankkeessa kerättiin syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana yli 100 ilmastonmuutosta käsittelevää otsikkoa (uutisia ja muunlaisia juttutyyppejä). Ilmastonmuutos uutisotsikoissa-tehtävän otsikot voit tulostaa linkistä.

Tehtävä: Otsikot jaetaan pienryhmille. Ryhmät leikkaavat otsikot irti papereista ja lajittelevat ne etsien niistä sovittujen teemojen mukaisia otsikoita (2-4 teemaa / ryhmä). Jokaisesta teemasta tehdään oma posteri. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi seuraavat:

#taide ja kulttuuri #luonto

#talous #urheilu #teknologia

#politiikka #yksilön näkökulma

#kehitysmaat #länsimaat #suomi

#positiiviset otsikot # negatiiviset otsikot

Otsikot tarjoavat monia muitakin vaihtoehtoja käsitellä aihetta. Jatkotehtävänä voidaan esimerkiksi kehitellä omia alateemoja valituille teemoille ja syventyä aiheeseen sillä tavalla. Äidinkielen tunnilla otsikoista voidaan erotella vaikkapa erilaisia juttutyyppejä. Itse jutut löytää tarvittaessa, kun syöttää jutun otsikon Googleen.

Tehtävän purkukeskustelussa pohditaan seuraavia asioita:

– Kuinka monta otsikkoa saitte kunkin teeman alle? Ovatko määrät mielestänne suuria vai pieniä, miksi?

– Minkälaisia havaintoja teitte harjoitusta tehdessänne?

– Minkälaisia aihepiirejä teemanne mukaisissa otsikoissa on käsitelty? Puuttuuko joku näkökulma kokonaan? Onko joku näkökulma ylikorostunut?


4. MITÄ OIVALLAT ILMASTONMUUTOKSESTA ETELÄSSÄ? -tehtävä

Suomalaisessa mediassa ilmastoaihetta käsitellään hyvin Suomi- ja länsimaakeskeisesti. Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeessa suomalaiseen ilmastokeskusteluun on tuotu mukaan Etelän ilmastotoimijoiden ääniä, joita ei mediassa juuri kuulla. Hankkeessa on julkaistu iso liuta suomeksi käännettyjä blogipostauksia, jossa Etelän ilmastotoimijat eri aloilta ja eri puolilta maailmaa kertovat miten ilmastonmuutos jo näkyy heidän kotimaassaan ja mitä he itse tekevät ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Postaukset on julkaistu hankkeen yhteistyökumppanin, Häiriköt-päämajan blogialustalla. Linkit postauksiin:

Tehtävä: Lue yksi tai useampi blogipostauksista ja mieti mitä oivallat sen tai niiden avulla ilmastonmuutoksesta Etelässä.

Aurinkoenergia kiinnostaa yrityksiä Nigeriassa: http://hairikot.voima.fi/blogi/aurinkoenergia-kiinnostaa-yrityksia-nigeriassa/

Malesiassa heräillään ilmaston muuttumiseen: http://hairikot.voima.fi/blogi/malesiassa-heraillaan-ilmaston-muuttumiseen/

Intian ilmastoherätys antaa toivoa: https://hairikot.voima.fi/blogi/intian-ilmastoheratys-antaa-toivoa/

Nigeriassa on koulutettu satoja ilmastotoimittajia: https://hairikot.voima.fi/blogi/nigeriassa-koulutettu-satoja-ilmastotoimittajia/

Ugandassa lapset oppivat aktiivisiksi kansalaisiksi leikkipuistoja suunnittelemalla: https://hairikot.voima.fi/blogi/ugandassa-lapset-oppivat-aktiivisiksi-kansalaisiksi-leikkipuistoja-suunnittelemalla/

Intiassa ilmastonmuutoksen seurauksia ratkotaan vesiturvallisuutta parantamalla: https://hairikot.voima.fi/blogi/intiassa-ilmastonmuutoksen-seurauksia-ratkotaan-vesiturvallisuutta-parantamalla/

Nepalin vuoristokylissä kasvatetaan ilmastotietoisuutta: https://hairikot.voima.fi/blogi/nepalin-vuoristokylissa-kasvatetaan-ilmastotietoisuutta/

Mosambikissa ilmastonmuutoksen seurauksiin varaudutaan kehittämällä viljelymenetelmiä: https://hairikot.voima.fi/blogi/mosambikissa-ilmastonmuutoksen-seurauksiin-varaudutaan-kehittamalla-viljelymenetelmia/

HUOM! Blogipostauksien kylkeen on tehty myös eri oppiaineisiin ja eri ikäisille sopivia syventäviä tehtäviä, jotka löydät täältä. https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/iel/teht%C3%A4v%C3%A4t

 

5. MITÄ SINULLE TULEE MIELEEN SANOISTA YHTEISKUNNALLINEN ILMASTOVAIKUTTAMINEN? -pohdintatehtävä

Yhteiskunnallisen ilmastovaikuttamisen käsite on sen verran nuori, että monelle meistä on haastavaa hahmottaa mitä se tarkoittaa.

Tehtävä: Pohdi, mitä sinulle tulee mieleen sanoista yhteiskunnallinen ilmastovaikuttaminen. Keksitkö muuta kuin äänestämisen, itse politiikoksi ryhtymisen ja öljynporauslauttoihin kiipeämisen?

Pohdittuasi asiaa voit tutustua aiheeseen oheisen kuvan avulla. Pohdi nyt, mitä kuvaan kerätyistä asioista olet jo tehnyt. Mitä voisit kuvitella vielä tekeväsi? Kaikki vaikuttamisen tavat eivät ole yhtä luontevia kaikille, mutta jokaiselle löytyy varmasti myös monia sopivia tapoja.

 

6. ILMASTOVAIKUTTAMINEN KOULUSSA -ideakokonaisuus

Hankkeen aikana koululaisten mielenosoituksista ja globaaleista ilmastolakoista tuli globaali ilmiö, johon on osallistunut jo miljoonia koululaisia kaikissa maanosissa. Nuorten lakkoilu on nostanut esiin nopeiden ilmastotoimien merkitystä ja lisännyt upealla tavalla aiheesta käytävää keskustelua. Opetuksen näkökulmasta nuorten ilmastolakkoliike tuo kouluun loistavan mahdollisuuden käsitellä ilmastoaiheita, aktiivisen kansalaisuuden kysymyksiä ja demokratian toimintaa ajankohtaisesta ja suoraan nuorten maailmaa koskettavasta näkökulmasta.

Hankkeessa selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä ja vinkkejä tilanteisiin, joissa koulu kannustaa mielenosoituksiin. Asiantuntijat suhtautuivat aiheeseen positiivisesti ja jopa Opetushallituksessa toimintaan kannustetaan varovaisesti. Voit lukea aiheesta lisää täältä.

Joskus lakkopäiviin kannustaminen tai mielenosoituksiin osallistuminen ei ole koulussa mahdollista. Siksi kokosimme myös vinkkilistan näihin tilanteisiin. Lista ohjeineen koostuu seuraavista osista:

•Keskustelkaa yhteiskunnallisen ilmastovaikuttamisen tavoista ja osallistukaa muiden kampanjoihin
Osallistukaa mielenosoitukseen itse
•Toteuttakaa lumiukkojen, legoukkojen tai pehmolelujen mielenosoitus
•Järjestäkää nk. japanilainen lakko
•Tehkää julisteita tai meemejä
•Kirjoittakaa tai piirtäkää viestejä poliitikoille
•Pitäkää ilmastovaikuttamisvideoiden “levyraati”
•Pistäkää käyntiin koulun oman, laajemman ilmastokampanjan suunnittelu
•Opiskelkaa ilmastoaiheita eri oppiaineiden näkökulmasta
•Pidä aamunavaus 

7. TEE MEEMI! -tehtävä

Meemit ovat nopeasti toteutettava, ajan hermolla oleva ja hyvin tehtynä helposti somessa leviävä viestimistapa.

Tehtävä: Mieti mitä olet viime aikoina oppinut ilmastonmuutoksesta tai mikä sinua mietityttää, ärsyttää tai innostaa ilmastokeskustelussa. Juttele asiasta parisi/ ryhmäsi kanssa. Kirjoittakaa Googleen sana meme generator ja etsiytykää johonkin generaattoriin, esim. imgflip.com on hyvin toimiva generaattori. Valitkaa sopiva kuva (vaihtoehtoja on yli 1000) ja kirjoittakaa siihen naseva teksti. Näyttäkää valmiit meemit toisillenne ja levittäkää niitä koulun somessa, sekä omissa some-kanavissanne!

 

8. ILMASTONMUUTOS KÄSITEKARTALLE -tehtävä

Välillä on hyvä kerrata ilmastonmuutoksen perusteita. Ilmastonmuutos käsitekartalle -tehtävä on perusharjoitus, joka mahdollistaa tämän nopeasti ja tehokkaasti. Harjoitus on osa hankkeessa suunniteltua vastamainostyöpajakokonaisuutta ja sen avulla myös sellaiset opettajat, jotka eivät tunne itse hallitsevansa ilmastoaihetta kovin hyvin, voivat turvallisesti muistuttaa oppilaille mieleen, mistä ilmiössä onkaan kyse.

Tehtävässä toimii apuna Pieni ilmastosanasto. Sanastoon on kerätty 17 ilmastonmuutoksen kannalta keskeistä termiä. Sanastosta on olemassa myös helpotettu versio Pienenpieni ilmastosanasto, sekä pidempi 25 sanaa ilmastosta, joita voi hyödyntää alakoululaisten, tai lukiolaisten kanssa.

Tehtävä: Laatikaa ryhmissä isolle paperille käsitekartta ilmastonmuutoksen:

– syistä

– seurauksista

– ratkaisumalleista

– ratkaisijoista, sekä

– muista teitä kiinnostavista näkökulmista

Käyttäkää luovuutta ja apunanne ilmastosanastoa! Lappujen liimaamisen lisäksi korostakaa tärkeitä asioita kirjoittamalla ne paperille itse ja piirtäkää käsitekarttaan myös kuvitusta.

Tehtävän purku: Harjoituksen loppuvaiheessa ryhmille jaetaan Tarkistusmoniste, jonka avulla he voivat tarkistaa, että keskeiset asiat tulivat käsitekartalle. Tarvittaessa käsitekarttaa voidaan tässä vaiheessa vielä täydentää. Purkukeskustelu käydään seuraavien kysymysten avulla:

– Minkälaisia huomioita teitte?

– Mitä opitte?

– Mikä oli vaikeinta?

– Mikä oli kiinnostavinta?

 

9. VASTAMAINOSTYÖPAJA

Hankkeen ilmastoaiheinen vastamainostyöpaja on suunniteltu minimissään 1,5 tunnin mittaiseksi. Työpajassa käydään ensin lyhyesti läpi ilmastonmuutoksen perusteet Ilmastonmuutos käsitekartalle -tehtävän avulla (ks. edellinen kohta). Sitten keskustellaan siitä, millä tavoin mainoksilla yritetään meihin vaikuttaa. Työpajassa tutustutaan myös vastamainonnan ideaan ja siihen, millaisia ilmastoaiheisia vastamainoksia on jo olemassa. Vastamainoksiin voidaan tutustua esimerkiksi Vastamainosgallerian avulla (ks. seuraava kohta). Lopuksi tehdään itse vastamainoksia ryhmissä.

TarvikkeetVastamainostyöpajan_kalvot  löydät linkistä. Pienen ilmastosanaston, tarkistusmonisteen  ja Vastamainosgallerian voit tulostaan linkeistä (kohdat 8 ja 10). Vastamainosten tekemistä varten tarvitset kasan lehtimainoksia, joissa mainostettava asia liittyy jollakin tavalla ilmastonmuutoksen keskeisiin aiheuttajiin. Lisäksi tarvitaan askartelumateriaaleja.

Ohjeita: Vastamainoksiin kannattaa integroida ilmastofaktaa, jolloin vastamainos ei ole tuulesta temmattua heittelyä, vaan kiinnostavassa muodossa esitettyä faktaa. Ilmastofaktat vastamainostyöpajaan auttavat siinä, että vastamainos pysyy myös helpommin ilmastoaiheisena, eikä lähde hajaantumaan liian moniin suuntiin. Jokainen ryhmä valitsee vastamainokseensa listasta ainakin yhden faktalauseen.

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä esittelee työnsä muille. Kannattaa myös linkittää ne vielä keskustelun avulla takaisin todellisuuteen (ks. työpajakalvojen viimeinen kalvo). Absurdiltakin vaikuttavat teokset ovat usein vain kekseliäs kuvaus todellisuudesta eikä pelkkä vitsi, jollaiseksi oppilaat saattavat ne joskus tulkita.

Jos vastamainokset ovat osa vaikuttamiskasvatusta, kannattaa miettiä millä tavoin ne saisivat parhaiten näkyvyyttä, eli mahdollisuuksia vaikuttaa. Näkyvätkö ne esimerkiksi koulun somessa tai näyttelyssä koulun aulassa?

HUOM! Vastamainostyöpaja on suunniteltu Eetin, eli Eettisen kaupan puolesta ry:n vastamainostyöpajan pohjalta. Täältä voit lukea lisää Eetin vinkkejä vastamainostyöpajan toteuttamiseen. Ilmastoaiheisen vastamainostyöpajan taustamateriaalina kannattaa käyttää myös Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen omaa opettajan taustamateriaalia (ks. kohta 11).

10. VASTAMAINOSGALLERIA -kuvakooste ja tehtävä

Vastamainosgalleria on pdf-tiedosto, joka koostuu paristakymmenestä eri tahojen tekemästä ilmastoaiheisesta vastamainoksesta. Tulosta galleria, levitä kuvat luokan pöydille.

Tehtävä: Anna oppilaiden kierrellä katsomassa vastamainoksia pohtien esim. seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä tuote tai brändi kuvassa on muokattu? Onko muuntelu hauska vai vakava?
  • Mikä on vastamainoksen sanoma? Mihin kuvalla yritetään vaikuttaa?
  • Onko vastamainos toteutettu hyvällä maulla?
  • Mistä vastamainoksesta pidät ja mistä et pidä? Miksi?

 

11. OPETTAJAN TAUSTAMATERIAALI

Hankkeessa toteutetun Opettajan taustamateriaalin tarkoituksena on tukea sinua ilmastoaiheen käsittelemisessä koulussa. Materiaali tarjoaa taustatietoa ilmastonmuutoksesta, kuluttajakansalaisten roolista sen ratkaisemisessa ja aiheen käsittelystä mediassa. Lisäksi esitellään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa ilmastoaiheinen vastamainostyöpaja. Voit hyödyntää taustatietoa itsellesi tai monistaa sopivista osista kopioita oppilaille.

12. HÄIRIKÖT-PÄÄMAJAN VASTAMAINOKSET JA NIITÄ TAUSTOITTAVAT ARTIKKELIT

Hankkeen yhteistyökumppani Häiriköt-päämaja toteutti hanketta varten useita ilmastoaiheisia vastamainoksia, sekä niitä taustoittavia asiantuntija-artikkeleita. Lisäksi hankkeessa tuotettiin palmuöljykysymystä käsittelevä parodialehti.

Linkit vastamainoksiin ja niitä taustoittaviin artikkeleihin:

Laput silmille vai yhdessä kaduille? : https://hairikot.voima.fi/artikkeli/laput-silmille-yhdessa-kaduille/

Sademetsän tuho on elämäntavan tuho: https://hairikot.voima.fi/artikkeli/sademetsan-tuho-elamantavan-tuho/

Suot ja sademetsät savuksi: https://hairikot.voima.fi/artikkeli/suot-sademetsat-savuksi/

Vihreä vallankumous: https://hairikot.voima.fi/artikkeli/vihrea-%e2%80%a8vallankumous/

Poissa silmistä, ei päästöistä: http://hairikot.voima.fi/artikkeli/poissa-silmista-paastoista/

 

KIITOS JA PALJON TSEMPPIÄ TÄRKEÄÄN TYÖHÖNNE ILMASTOKASVATTAJINA!